Royal Canin

Lager Zoo Hundefôr Royal Canin

Om Royal Canin

Royal Canin er leverandør av høykvalitets hunde- og kattefôr i faghandel og hos veterinær. Vi har skreddersydd ernæring til hunder og katter, og et bredt sortiment tilpasset dyrets størrelse, alder, livsstil, rase og fysiologiske tilstand. Sunn ernæring gir langvarige helsefordeler for hunder og katter, og er et grunnprinsipp som inngår i alle fôrseriene våre.

Royal Canin ble stiftet i Frankrike i 1967 og selger i dag produkter i over 90 land verden over. I snart 50 år har selskapet hatt som mål å levere stadig mer presise ernæringsløsninger tilpasset behovene til hver enkelt katt og hund.

 

Kunnskap om og respekt for dyret

Vi setter alltid dyret først. Denne visjonen gir oss et stort ansvar. Vi må stadig forbedre vår kunnskap om dyrene og deres morfologiske, fysiologiske og ernæringsmessige behov for å utvikle fôr som garantert tilfredsstiller behovene deres.

Kunnskap og respekt har fra begynnelsen vært et grunnleggende etisk prinsipp for Royal Canin. Synet vårt om at katter og hunder skal respekteres for de dyrene de er og behovene de har, står sentralt i filosofien vår og er en viktig rettesnor for alt arbeidet vi gjør.

For å kunne respektere dyrene trengs det omfattende kunnskap om dem. Vi arbeider hele tiden med å øke kunnskapen om kjæledyrene våre, og vi har et stort nettverk av oppdrettere, veterinærer og forskningsinstitusjoner som stadig gir oss ny innsikt.

Bak hvert eneste produkt ligger omfattende forskning og kunnskap. Dette betyr at alle våre produkter er basert på de seneste forskningsresultater og studier.

For Royal Canin er det også viktig å dele denne kunnskapen for å bidra til å øke forståelsen for kjæledyrene våre. Vi produserer derfor en rekke oppslagsverk om hund og katt: håndbøker om hunde- og katteoppdrett, ulike dyresykdommer, trening og bøker om forskjellige ernæringsspørsmål.

 

Kvalitet og fôrsikkerhet

Royal Canin legger svært stor vekt på kvalitet i alle ledd, og på sikkerheten rundt råvarer og fôrproduksjon.

Vi benytter råvarer av høy kvalitet, og alle leverandørene våre går derfor regelmessig gjennom kvalitetskontroller. Våre interne kvalitetskontroller begynner før råvarene kommer inn på selve fabrikkområdet og fortsetter gjennom hele produksjonsprosessen. Vi benytter flere metoder for å sikre at råvarene våre er permanent sporbare gjennom hele levetiden til produktet.

Vi har de samme strenge kravene til leverandører og råmaterialer for alle produksjonsfasilitetene våre. Selve produksjonsprosessen er lik i alle fabrikkene våre. Royal Canin kan derfor garantere at alle produktene er identiske og har den samme næringsprofilen, uavhengig av hvor i verden produktene har blitt produsert.

Vi ønsker å ligge i fremste rekke innen den teknologiske utviklingen og benytter oss derfor av de siste teknologiske nyvinningene. I alle produksjonsanleggene våre og for hver fase i produksjonen, benytter vi overvåkningsmetoden HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Vi bruker også NIRS (Near Infra Read System) som måler og sammenligner det infrarøde spekteret for hver ingrediens.

Alle fabrikkene våre er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

 

Royal Canin